Egyházmegyei könyvtár - Győr

látnivalók Győrben

Egyházmegyei könyvtár - Győr

A Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár az ország egyik legjelentősebb egyházi múzeumi intézménye. Két értékes régi bibliotéka egyesítésével jött létre: a Papnevelő Intézet ill. a Székesegyház régi könyvállományát tartalmazza. A könyvtár közel 80 000 kötetes állományában kódexeket, ősnyomtatványokat, régi magyar könyveket és kéziratokat őriznek.

align= left A győri Szeminárium 1688-ban kezdte meg működését. Könyvtára az első évszázad gyarapodásából meglehetősen kevés emléket őriz napjainkban, hiszen a gyűjteményt akkortájt több pusztítás is érte: 1763-ban a város egy részét romba döntő földrengés, 1784-ben az állomány Pozsonyba szállítása, 1809-ben pedig Napóleon katonáinak ittléte okozott károkat a gyűjteményben.align= right A gyarapodás legfontosabb forrását az adományok jelentették: 1793-ban Lőrentz János répcekőhalomi plébános 1300 kötetet, 1803-ban Dongó Mihály kanonok mintegy 2000 kötetet hagyott a könyvtárra, mely 1821-ben Balogh Sándor kanonok 5762 kötetből álló, számos ősnyomtatványt és értékes régi könyvet is tartalmazó gyűjteményével gyarapodott. Ez utóbbi jelentőségét növeli, hogy Balogh Sándor számos értéket vásárolt Bécsben, főként az ottani egyetem jeles professzorának hátrahagyott könyveiből; de megszerezte pl. Calovino József (Batthyány József esztergomi érsek jeles könyvtárosa) főként 18. századi nyomtatványokból álló, de néhány ritka kéziratot is őrző könyvtárát.

align= left A 19. század folyamán kisebb hagyatékokkal tovább gyarapodó Szemináriumi Könyvtárat 1872-ben Zalka János püspök egyesítette a Székesegyház könyvgyűjteményével, átszállítatva ez utóbbit a Papnevelő Intézet újonnan épített, díszteremmel kibővített épületébe. A Székesegyház könyvtára a 17. század első felétől indult jelentősebb gyarapodásnak, amikor az 1611. évi Nagyszombati zsinat határozatának megfelelően az itt működő püspökök és kanonokok könyveiket e gyűjteményre kezdték hagyni.
align= right Vásárhelyi Judit kutatásainak köszönhetően, ma már pontosan ismerjük a gyűjtemény 17. századi possessorait: Náprági Demeter félszáz kötettel van jelen - egy részüket őt megelőzően olyan jeles személyek mondhatták magukénak, mint János Zsigmond erdélyi fejedelem, Báthory Zsigmond, vagy Báthory István lengyel király -, Nyéki Vörös Mátyás neve 22 munkában szerepel, de győri kanonok tucatjainak ismerjük még több-kevesebb könyvét ebből az időszakból. Bár a későbbiekben sem minden érintett személy hagyta könyveit e gyűjteményre, az intézmény az idők során mégis jelentős mértékben gyarapodott.

align= left A könyvtár utolsó nagy gyarapítója Holdházy János volt: az 1896-ban elhunyt győri kanonok (akinek nevét immár az egyik terem viseli) mintegy 4000 kötetet hagyott az intézményre, melyek között 26 ősnyomtatvány is volt. A gyarapodó gyűjtemény az épület bővítését is szükségessé tette: a könyvtár Várady Lipót Árpád püspöksége idején, 1911-1913-ban nyerte el mai formáját. A Győregyházmegyei Kincstár és Könyvtár ma mintegy 67 ezer kötet könyvet, ezer kötetnyi folyóiratot, 190 ősnyomtatványt és 362 darab 1850 előtt készült kéziratot őriz. Értékes részét képezi az un. Jauriensia-Gyűjtemény, mely a Győri Egyházmegyére vonatkozó irodalmat ill. az egyházmegyében működött papok munkáit tartalmazza.

align= right További információk:
Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár
Győr Káptalandomb 26.
Tel.:+36 (96) 525-090
 • 

  Győri látnivalók

  • Király utca - Győr

   Győr
   A Király utca Győr történelmi belvárosában található, a Bécsi kapu tér északi részét köti össze a Széchenyi tér ...

  • Bazilika - Győr

   Győr
   A győri Bazilika a Mosoni-Duna és a Rába találkozásánál, a Káptalandombon található, a Püspökvárral szemben. Az épü...

  • Szent László Herma - Győr

   Győr
   A Szent Korona és a Szent Jobb mellett Magyarország legjelentősebb szakrális emléke a Szent László Herma, amely I. László...

  • Püspökvár és Püspöki Palota - Győr

   Győr
   A Káptalan-domb évszázadok óta a város központja Itt található az ezeréves győri püspökség székhelye, a Püspökvár...

  • Egyházmegyei könyvtár - Győr

   Győr
   A Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár az ország egyik legjelentősebb egyházi múzeumi intézménye. Két értékes r...

  • Várkazamata-Kőtár - Győr

   Győr
   A Várkazamata-Kőtár Győr történelmi belvárosában, a Bécsi kapu téren található. Három állandó kiállításból áll...

  • Loyolai Szent Ignác bencés templom - Győr

   Győr
   A Loyolai Szent Ignác Bencés templom kéttornyos kora barokk templom, Győr óvárosának főterén, a Széchenyi téren áll. A...

  • Karmelita templom - Győr

   Győr
   A Bécsi kapu tér Győr történelmi belvárosának egyik legjelentősebb tere, Magyarország legszebb barokk tereinek egyike. A ...

  • Görög katolikus templom - Győr

   Győr
   A mai épület helyén már 1703-ban állott a török időkben épített templom, amelyet 1727-ben átépítettek. Ekkor készül...

  • Zsinagóga - Győr

   Győr
   Az ortodoxok győri zsinagógája fontos helyet foglal el Közép-Európa XIX. századi építészetében. Különleges, nyolcszö...

  • Kálvária - Győr

   Győr
   A XVIII. századi barokk kálvária hét stációkápolnából áll. Lezárásában két fazsindellyel fedett, kupolás, Witwer M...

  • Rába-Quelle Fürdő - Győr

   Győr
   Rába-Quelle Fürdő nem csak gyógyvízével, de fekvésénél fogva is nagy vonzerővel bír a fürdőző vendégek számára. A...

  • Győri Balett - Győr

   Győr
   A Magyar Állami Balettintézet végzős növendékei által alapított együttes 1979-ben, az új győri színházépületben kez...

  • Egyházmegyei Kincstár - Győr

   Győr
   A győri püspökséget Szent István király alapította és ő rendelkezett arról, hogy a liturgikus cselekményekhez szükség...

  • Nemzeti Színház - Győr

   Győr
   A győri színjátszás alapjával már a 17.-században megismerkedhettek az ottani lakosok a Jezsuitáknak köszönhetően. 1629...

  • Esterházy-palota - Győr

   Győr
   A Városi Művészeti Múzeum Képtára 1997. november 3-án nyílt meg a kiváló színvonalú, modern magyar műalkotásokat tar...

  • Borsos Miklós Állandó Kiállítása - Győr

   Győr
   A Káptalandombon álló épület a középkortól püspöki udvarbíróházként működött. Helyén a római korban gabona-és ...

  • Váczy Péter Állandó Kiállítás - Győr

   Győr
   Győr belvárosának nevezetes épülete, a Magyar Ispita ad otthont a Váczy Péter történészprofesszor műgyűjteményéből ...

  • Kovács Margit Állandó Kiállítás - Győr

   Győr
   A Gutenberg téri, gyönyörű barokk Frigyláda szoborcsoporttal szemben, az Apáca utca sarkán találjuk a klasszicista stílus...

  • Városi Művészeti Múzeum - Napóleon Ház - Győr

   Győr
   A XVII. századi eredetű, majd barokk formában a VIII. században átépített polgári lakóházat Napóleon-háznak is nevezik...

  oldalak: 1 | |
  
  • Látnivalók Győr közelében

  • Szentkút - Szentkút

   A Kistó nyugati oldalán áll a barokk Szentkút, mely régen a Véndek-hegy forrását díszítette.

   A forrás elapa...

  • Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet

   A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet több kisebb-nagyobb mozaikfoltból tevődik össze, a tájvédelmi körzet négy fő részét ...

  • Pannonhalmi Bencés Főapátság

   A Főapátság a magyar történelem egyik kiemelkedően becses emlékhelye, egyházi és művészettörténeti központ, a világ...

  • Szoborpark

   A város központjában, a Szabadság téren lévő parkban található Országzászló 1940-ben épült.

  • Holocaust emlékmű és zsinagóga

   A Liget közvetlen közelében található a zsidó templomként emlegetett zsinagóga. 2004-ben az épület előtti közterülete...

  • Főbírói ház

   Feltehetően ennek átépített változata a mai emeletes, több helyiséges épület, amelyik 1950-ig adott helyet a főbírói, ...

  • Magtár és a Majorsági épületegyüttes

   Jelenleg a Magtár Művészeti Alapítvány tulajdonában van, kik kulturális célra kívánják hasznosítani az épületet. A M...

   
Település ismertető
 • Győr

  Győr, Bécs és Budapest között félúton fekvő patinás, sokszínű város, ahol építészeti, kulturális és ter...

Szállások Győrbenés környékén