Loyolai Szent Ignác bencés templom - Győr

látnivalók Győrben

Loyolai Szent Ignác bencés templom - Győr

A Loyolai Szent Ignác Bencés templom kéttornyos kora barokk templom, Győr óvárosának főterén, a Széchenyi téren áll. A mai Magyarország legkorábbi barokk stílusban emelt temploma, az olaszos kora barokk építészet egyik legszebb példája.

align= left A Szent Ignác-templom a Széchenyi tér déli oldalának középső részén áll. A tér déli oldalát teljes egészében a bencések (korábban a jezsuiták) épületegyüttese határolja. A templom a mai formájában eklektikus bencés gimnáziumépület és a kora barokk rendház épületei közé ékelődve két homlokzati tornyával néz a térre. A rendház legszebb részlete az egykori jezsuita gyógyszertár (ma Széchenyi Patikamúzeum) pazar barokk berendezésével.

A templomot a jezsuiták építtették Baccio del Bianco tervei alapján 1634-41 között. 1662-re készültek el a templom mellékoltárai, a kápolnafülkéket borító stukkódíszek, valamint a freskók. A templombelső ezen részlete a kora barokk építészet ritka példája. Később a templom nagyszabású átalakításokon esett át, a két torony mai sisakját és a jelenlegi homlokzatot 1727-ben nyerte. Az 1740-es években alakították ki a templombelső mai alakját. Új főoltárt, mellékoltárokat, berendezéseket készítettek és ekkor készültek a nagyszerű freskók is. 1773-ban Mária Terézia feloszlatta a jezsuita rendet, 1802-től kezdve a bencések tulajdonában van a templom.

align= right Az egyhajós barokk templom homlokzatát szoborfülkék és különböző méretű ablakok töltik ki. A bejárati ajtó felett kőtábla jelzi a templom építésének befejezési évét: 1641. A bejárati ajtó mellett kétoldalt, fülkékben két szobor áll, az ajtó felett egy, és a két torony feletti volutás keretezésű oromzat fülkéjében ismét egy szobor látható. A templom apszisa egyenes, két oldalán kápolnafülkék találhatók.

A templom belső tere és berendezése a jezsuita főtemplom, a római Il Gesú mintájára készült. Az egységes tér díszterem benyomását kelti, melynek kissé nyomott fiókos dongaboltozata van. A belépőt első pillantásra megragadja a nagyszerű főoltár, mely pompás színpadként tárul elénk – akusztikai és optikai szempontból is jól lezárja a szentélyt. A főoltár a barokk theatrum sacrum díszleteinek márványban megmaradt mása, melynek oszlopelrendezése és szerkezete rendkívül hasonlít a barokk dekorációk nagy mestere, Andrea del Pozzo oltárképeihez. 1743-44-ben készült, tervezője nem ismert. Építői győri és bécsi mesterek voltak, a szobrokat a bécsi Joseph Rössler faragta. A monumentális oltárkép Szent Ignác megdicsőülését ábrázolja. 1744-ben készítette Paul Troger. A négy nagyméretű, aranyozott faszobor Szent Pétert, Szent Józsefet, Nepomuki Szent Jánost és Szent Pált ábrázolja. Az oszlopok közti két aranyozott váza szinte roskadozik a díszítéstől.

align= left A templom mennyezetfreskóit 1744-ben Troger festette két társával, valószínűleg a bolognai Gaetano Fantival és a wroclawi Kasper Sambach voltak. A szentély mennyezetfreskója Szent Ignác lelkének mennybevitelét ábrázolja. Kétoldalt, a fiókok közti közti boltív részen a négy evangelista alakja látszik. A hajón mennyezetén az „Angyali üdvözlet”-et Troger csodálatos kompozícióban fejezte ki: az alul térdre omló Mária, majd az angyalok kara és a kép közelében lebegő Gábriel arkangyal harmonikus egységet alkot. A szentélyhez hasonlóan a boltívrészeken négy prófétát festett a művész. A freskók 1747-ben készültek, ahogy a kórus felett látható kép is, mely csodálatos elevenségű angyalkoncertet ábrázol.

A templom egyik legszebb berendezési tárgya az 1749-ből származó szószék, mely csillogó, szemkápráztató barokk és rokokó hangulatot idéz. A pazar kivitelű szószéket készítője, a pozsonyi Ludwig Gode szobrokkal és domborművekkel, fehér alapon aranyozott díszítésekkel halmozta el. A templom művészi faragású padjai és ajtói a maguk nemében szinte páratlanok, gazdag díszítésükben a kagylóminta uralkodik. Készítőjüket nem ismerjük.

align= right A hajó két oldalán három-három kápolnafülke található, egy-egy oltárral. A kápolnák stukkói az 1660-as évekből származnak, s eredeti formájukban maradtak ránk. A bal oldali középső oltár Szent Rozália tiszteletére épült, vele szemben a falon a XVIII. századi Győr és Pannonhalma képe látható, győri mester alkotása. A templom orgonáját a győri Burghardt Gáspár készítette 1757-ben. Az orgona feletti angyalkoncert-freskó arra utal, hogy a barokk korban pompás ünnepi hangversenyeket rendeztek itt.
 • 

  Győri látnivalók

  • Király utca - Győr

   Győr
   A Király utca Győr történelmi belvárosában található, a Bécsi kapu tér északi részét köti össze a Széchenyi tér ...

  • Bazilika - Győr

   Győr
   A győri Bazilika a Mosoni-Duna és a Rába találkozásánál, a Káptalandombon található, a Püspökvárral szemben. Az épü...

  • Szent László Herma - Győr

   Győr
   A Szent Korona és a Szent Jobb mellett Magyarország legjelentősebb szakrális emléke a Szent László Herma, amely I. László...

  • Püspökvár és Püspöki Palota - Győr

   Győr
   A Káptalan-domb évszázadok óta a város központja Itt található az ezeréves győri püspökség székhelye, a Püspökvár...

  • Egyházmegyei könyvtár - Győr

   Győr
   A Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár az ország egyik legjelentősebb egyházi múzeumi intézménye. Két értékes r...

  • Várkazamata-Kőtár - Győr

   Győr
   A Várkazamata-Kőtár Győr történelmi belvárosában, a Bécsi kapu téren található. Három állandó kiállításból áll...

  • Loyolai Szent Ignác bencés templom - Győr

   Győr
   A Loyolai Szent Ignác Bencés templom kéttornyos kora barokk templom, Győr óvárosának főterén, a Széchenyi téren áll. A...

  • Karmelita templom - Győr

   Győr
   A Bécsi kapu tér Győr történelmi belvárosának egyik legjelentősebb tere, Magyarország legszebb barokk tereinek egyike. A ...

  • Görög katolikus templom - Győr

   Győr
   A mai épület helyén már 1703-ban állott a török időkben épített templom, amelyet 1727-ben átépítettek. Ekkor készül...

  • Zsinagóga - Győr

   Győr
   Az ortodoxok győri zsinagógája fontos helyet foglal el Közép-Európa XIX. századi építészetében. Különleges, nyolcszö...

  • Kálvária - Győr

   Győr
   A XVIII. századi barokk kálvária hét stációkápolnából áll. Lezárásában két fazsindellyel fedett, kupolás, Witwer M...

  • Rába-Quelle Fürdő - Győr

   Győr
   Rába-Quelle Fürdő nem csak gyógyvízével, de fekvésénél fogva is nagy vonzerővel bír a fürdőző vendégek számára. A...

  • Győri Balett - Győr

   Győr
   A Magyar Állami Balettintézet végzős növendékei által alapított együttes 1979-ben, az új győri színházépületben kez...

  • Egyházmegyei Kincstár - Győr

   Győr
   A győri püspökséget Szent István király alapította és ő rendelkezett arról, hogy a liturgikus cselekményekhez szükség...

  • Nemzeti Színház - Győr

   Győr
   A győri színjátszás alapjával már a 17.-században megismerkedhettek az ottani lakosok a Jezsuitáknak köszönhetően. 1629...

  • Esterházy-palota - Győr

   Győr
   A Városi Művészeti Múzeum Képtára 1997. november 3-án nyílt meg a kiváló színvonalú, modern magyar műalkotásokat tar...

  • Borsos Miklós Állandó Kiállítása - Győr

   Győr
   A Káptalandombon álló épület a középkortól püspöki udvarbíróházként működött. Helyén a római korban gabona-és ...

  • Váczy Péter Állandó Kiállítás - Győr

   Győr
   Győr belvárosának nevezetes épülete, a Magyar Ispita ad otthont a Váczy Péter történészprofesszor műgyűjteményéből ...

  • Kovács Margit Állandó Kiállítás - Győr

   Győr
   A Gutenberg téri, gyönyörű barokk Frigyláda szoborcsoporttal szemben, az Apáca utca sarkán találjuk a klasszicista stílus...

  • Városi Művészeti Múzeum - Napóleon Ház - Győr

   Győr
   A XVII. századi eredetű, majd barokk formában a VIII. században átépített polgári lakóházat Napóleon-háznak is nevezik...

  oldalak: 1 | |
  
  • Látnivalók Győr közelében

  • Szentkút - Szentkút

   A Kistó nyugati oldalán áll a barokk Szentkút, mely régen a Véndek-hegy forrását díszítette.

   A forrás elapa...

  • Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet

   A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet több kisebb-nagyobb mozaikfoltból tevődik össze, a tájvédelmi körzet négy fő részét ...

  • Pannonhalmi Bencés Főapátság

   A Főapátság a magyar történelem egyik kiemelkedően becses emlékhelye, egyházi és művészettörténeti központ, a világ...

  • Szoborpark

   A város központjában, a Szabadság téren lévő parkban található Országzászló 1940-ben épült.

  • Holocaust emlékmű és zsinagóga

   A Liget közvetlen közelében található a zsidó templomként emlegetett zsinagóga. 2004-ben az épület előtti közterülete...

  • Főbírói ház

   Feltehetően ennek átépített változata a mai emeletes, több helyiséges épület, amelyik 1950-ig adott helyet a főbírói, ...

  • Magtár és a Majorsági épületegyüttes

   Jelenleg a Magtár Művészeti Alapítvány tulajdonában van, kik kulturális célra kívánják hasznosítani az épületet. A M...

   
Település ismertető
 • Győr

  Győr, Bécs és Budapest között félúton fekvő patinás, sokszínű város, ahol építészeti, kulturális és ter...

Szállások Győrbenés környékén