Várkazamata-Kőtár - Győr

látnivalók Győrben

Várkazamata-Kőtár - Győr

A Várkazamata-Kőtár Győr történelmi belvárosában, a Bécsi kapu téren található. Három állandó kiállításból áll a gyűjtemény: az Újkori Kőtár és Horváth József téglagyűjteménye a XVI. századi Sforza-udvarban, a Római Kori Kőtár a Püspökvár onnan nyíló késő gótikus és reneszánsz kazamatáinak egy részében tekinthető meg.

align= left A méreteiben kicsi, de festői szépségű Sforza-udvarba a Bécsi kapu tér északnyugati oldalának két barokk háza közti durván megmunkált kövekből készült kapukereten keresztül, erősen boltozott alagútszerű bejáraton keresztül jutunk. Az itt látható Újkori Kőtár a győri vár emlékeit mutatja be, itt tekinthetjük meg Horváth József téglagyűjteményét is.

Az egykori városkapuk maradványai képezik a gyűjtemény legértékesebb részét. A Rábára néző háromnyílású, reneszánsz egykori Bécsi kapu homlokzatáról származó feliratos kőtábla latin nyelvű szövege arról tájékoztat, hogy a kaput Miksa német-római császár, magyar és cseh király, osztrák császár és burgund fejedelem 1568-ban építette. A kapu fő dísze az egyesített Habsburg-címer is megmaradt, eredetileg ennek két oldalán volt a sávos magyar és az oroszlános cseh címer, melyek szintén a kőtár gyűjteményének darabjai.

align= right A Dunai vagy más néven Vízi kapunak, mely a mai Dunakapu tér helyén állt legértékesebb megmaradt darabja egy reneszánsz párkánytöredék, ezen a triglif-dísz harang alakú cseppecskéit láthatjuk. A gyűjtemény legértékesebb darabjai közé tartozik Fehérvári-kapu gerenda vázas nagyméretű kapuszárnya, külső felületén kovácsoltvas vaslemezek találhatók. 1598-ban a győri vár törököktől való felszabadításakor robbantották fel a magyar és külföldi felszabadító csapatok a várkaput, ennek egyik darabja összetört, a másik a robbanás erejétől messzire elrepült. Ez utóbbi szárny látható itt. Megmaradása annak köszönhető, hogy évszázadokon át a győri bazilikában őrizték várostörténeti ereklyeként.

A vár építésének emléke a két, monogarmos, évszámmal ellátott tégla, az egyiket 1699-ben Montecuccoli főparancsnoksága idején, a másikat pedig 1709-ben Heister generális alatt égették a vár építéséhez használt többi téglához hasonlóan Szigetben kitermelt agyagból. A két bal oldali kazamatanyílás két végében a mai járószint alatt két ágyúkilövő rés található a XVI. századból, a Bécsi kaput támadó ellenség oldalról történő tüzelésére voltak alkalmasak.

align= left A Római Kori Kőtár a bejárattól nyíló késő gótikus és reneszánsz kazamatákban kapott helyet. A kiállított síremlékeket, kultuszképeket, utak mellett felállított mérföldköveket és oltárképeket Győr városában és környékén találták. A város római kori síremlékeit a XIX. század első felében Győr polgármestere, Cseh János (aki régész és a Magyar Tudós Társaság tagja is volt) kezdte gyűjteni. Az óváros délkeleti csücskénél, a Batthyány tér közelében hozta létre az ún. fácánkertet, melyben az előkerült római kori emlékeket a kutatás számára felállíttatta. Tulajdonképpen ez volt Magyarország első szabadtéri múzeuma.

A Városrét helyén lévő nagy római kori temetőből – az úgynevezett homokgödri-temetőből- származó római kori ház alakú, valószínűleg csak félig elkészült szarkofág; fehérmárvány férfiportré a harmadik századból; Acrabanis-sírkő: a Belvárosban 1788-ban előkerült sírkövön célbalövést ábrázolt a készítője; kocsijelenetes sírkő: a Bőnyrétalapról származó sírkő a másvilágba kocsin szállított halottat ábrázolja; henger alakú mérföldkő, melyet Caracalla császár idejében 212-ben állították fel, két darabban került elő az egyik Rákóczi utcai ház udvarából.

Az egyik oltárkövön a római vallás valamennyi istenének tett áldozatról olvashatunk, egy sírépítmény domborművén Héraklészt láthatjuk, amint kivezeti az alvilágból Alkestis királynőt, a hitvesi hűség mintaképét. Egy dombormű Tellus földistennőt – a bőség és termékenység megtestesítőjét- ábrázolja, az istennő tulajdonságaira utalnak a bőségszaru és a gyümölcsök, amelyeket egy szárnyas gyermekalak önt az istennő ölébe. Egy másik domborművön Mithras öli meg épp a bikát. Nyugat-pannóniai faragóműhelyben készült az a szép márvány sírkő, mely az Apollónnal versenyre kelő, és őt legyőző nádsípon játszó Marsyas szatír bűnhődését ábrázolja, akit merészségéért az isten szkíta rabszolgájával együtt egy fához kötözött, s elevenen megnyúzatott.
 • 

  Győri látnivalók

  • Király utca - Győr

   Győr
   A Király utca Győr történelmi belvárosában található, a Bécsi kapu tér északi részét köti össze a Széchenyi tér ...

  • Bazilika - Győr

   Győr
   A győri Bazilika a Mosoni-Duna és a Rába találkozásánál, a Káptalandombon található, a Püspökvárral szemben. Az épü...

  • Szent László Herma - Győr

   Győr
   A Szent Korona és a Szent Jobb mellett Magyarország legjelentősebb szakrális emléke a Szent László Herma, amely I. László...

  • Püspökvár és Püspöki Palota - Győr

   Győr
   A Káptalan-domb évszázadok óta a város központja Itt található az ezeréves győri püspökség székhelye, a Püspökvár...

  • Egyházmegyei könyvtár - Győr

   Győr
   A Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár az ország egyik legjelentősebb egyházi múzeumi intézménye. Két értékes r...

  • Várkazamata-Kőtár - Győr

   Győr
   A Várkazamata-Kőtár Győr történelmi belvárosában, a Bécsi kapu téren található. Három állandó kiállításból áll...

  • Loyolai Szent Ignác bencés templom - Győr

   Győr
   A Loyolai Szent Ignác Bencés templom kéttornyos kora barokk templom, Győr óvárosának főterén, a Széchenyi téren áll. A...

  • Karmelita templom - Győr

   Győr
   A Bécsi kapu tér Győr történelmi belvárosának egyik legjelentősebb tere, Magyarország legszebb barokk tereinek egyike. A ...

  • Görög katolikus templom - Győr

   Győr
   A mai épület helyén már 1703-ban állott a török időkben épített templom, amelyet 1727-ben átépítettek. Ekkor készül...

  • Zsinagóga - Győr

   Győr
   Az ortodoxok győri zsinagógája fontos helyet foglal el Közép-Európa XIX. századi építészetében. Különleges, nyolcszö...

  • Kálvária - Győr

   Győr
   A XVIII. századi barokk kálvária hét stációkápolnából áll. Lezárásában két fazsindellyel fedett, kupolás, Witwer M...

  • Rába-Quelle Fürdő - Győr

   Győr
   Rába-Quelle Fürdő nem csak gyógyvízével, de fekvésénél fogva is nagy vonzerővel bír a fürdőző vendégek számára. A...

  • Győri Balett - Győr

   Győr
   A Magyar Állami Balettintézet végzős növendékei által alapított együttes 1979-ben, az új győri színházépületben kez...

  • Egyházmegyei Kincstár - Győr

   Győr
   A győri püspökséget Szent István király alapította és ő rendelkezett arról, hogy a liturgikus cselekményekhez szükség...

  • Nemzeti Színház - Győr

   Győr
   A győri színjátszás alapjával már a 17.-században megismerkedhettek az ottani lakosok a Jezsuitáknak köszönhetően. 1629...

  • Esterházy-palota - Győr

   Győr
   A Városi Művészeti Múzeum Képtára 1997. november 3-án nyílt meg a kiváló színvonalú, modern magyar műalkotásokat tar...

  • Borsos Miklós Állandó Kiállítása - Győr

   Győr
   A Káptalandombon álló épület a középkortól püspöki udvarbíróházként működött. Helyén a római korban gabona-és ...

  • Váczy Péter Állandó Kiállítás - Győr

   Győr
   Győr belvárosának nevezetes épülete, a Magyar Ispita ad otthont a Váczy Péter történészprofesszor műgyűjteményéből ...

  • Kovács Margit Állandó Kiállítás - Győr

   Győr
   A Gutenberg téri, gyönyörű barokk Frigyláda szoborcsoporttal szemben, az Apáca utca sarkán találjuk a klasszicista stílus...

  • Városi Művészeti Múzeum - Napóleon Ház - Győr

   Győr
   A XVII. századi eredetű, majd barokk formában a VIII. században átépített polgári lakóházat Napóleon-háznak is nevezik...

  oldalak: 1 | |
  
  • Látnivalók Győr közelében

  • Szentkút - Szentkút

   A Kistó nyugati oldalán áll a barokk Szentkút, mely régen a Véndek-hegy forrását díszítette.

   A forrás elapa...

  • Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet

   A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet több kisebb-nagyobb mozaikfoltból tevődik össze, a tájvédelmi körzet négy fő részét ...

  • Pannonhalmi Bencés Főapátság

   A Főapátság a magyar történelem egyik kiemelkedően becses emlékhelye, egyházi és művészettörténeti központ, a világ...

  • Szoborpark

   A város központjában, a Szabadság téren lévő parkban található Országzászló 1940-ben épült.

  • Holocaust emlékmű és zsinagóga

   A Liget közvetlen közelében található a zsidó templomként emlegetett zsinagóga. 2004-ben az épület előtti közterülete...

  • Főbírói ház

   Feltehetően ennek átépített változata a mai emeletes, több helyiséges épület, amelyik 1950-ig adott helyet a főbírói, ...

  • Magtár és a Majorsági épületegyüttes

   Jelenleg a Magtár Művészeti Alapítvány tulajdonában van, kik kulturális célra kívánják hasznosítani az épületet. A M...

   
Település ismertető
 • Győr

  Győr, Bécs és Budapest között félúton fekvő patinás, sokszínű város, ahol építészeti, kulturális és ter...

Szállások Győrbenés környékén